Wybierz swoją partię

Wypełnij ankietę

E-kartki

Wyślij znajomemu satyryczną e-kartkę

  • rozliczplatforme.pl
  • rozliczplatforme.pl
  • rozliczplatforme.pl
  • rozliczplatforme.pl
  • rozliczplatforme.pl
  • rozliczplatforme.pl
Państwo, które żyje na kredyt nie będzie dla obywateli godne zaufania
(…)
Dług publiczny nie może narastać w takim tempie, jak do tej pory.
Expose premiera Donalda Tuska, 23 listopada 2007 r.

Według szacunków Ministerstwa Finansów dług publiczny w 2010 roku wyniesie ok. 783 mld zł.

Według serwisu www.dlugpubliczny.org.pl co minutę dług publiczny wzrasta o 100 tys. złotych, w ciągu godziny o 6 milionów złotych, a w ciągu doby o ponad 150 milionów złotych.
Wiem, że jednocześnie musimy zapewnić wzrost płac pracownikom sektora publicznego. O nikim nie wolno nam zapomnieć, ani też, jak to czasem miało miejsce w przeszłości, nikogo nie będziemy faworyzować tylko dlatego, że należy do lepiej zorganizowanej niż inne grupy zawodowe czy lobby.
Exposé Donalda Tuska, 23 listopada 2007 r.

Od stycznia do czerwca 2010 r. ministrowie rządu Donalda Tuska wypłacili swoim urzędnikom premie o łącznej wartości... 20 milionów złotych.
Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki, zwiększymy emerytury i renty.
Kolejne z 10 zobowiązań PO

Czy po tysiącu dni rządów PO emeryci, renciści, pracownicy budżetówki mogą powiedzieć, że ich zarobki, renty i emerytury radykalnie się zwiększyły?
Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie, w związku z tym, stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi to dotyczyć wszystkich: i tych mniej zamożnych, i tych bogatszych.
Expose premiera Donalda Tuska, 23 listopada 2007 r.

Od 2011 podatek VAT wzrasta do 23 procent. Przełoży się to na wzrost cen wielu produktów codziennego użytku. Najbardziej odczują to mniej zamożni obywatele. Ministerstwo Finansów zadecydowało, że od stycznia przyszłego roku wzrośnie podatek VAT na cukier z 7% na 8 %.
Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy.
Jedno z 10 zobowiązań PO podpisanych uroczyście przez Donalda Tuska 19 października 2007 r.

Zgodnie z danymi GUS, PKB za rządów PiS wzrosło: w 2006 r. o 6,2 proc., w 2007 r. – 6,7 proc. W 2009 r. za rządów PO było to tylko 1,8 proc.